ისტორია

11 კლასის სახელმძღვანელო:  ისტორია,პირველყოფილი საზოგადოება.1-5.

11 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი 2-3-7

11 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი 7-8-9

11 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი 10-11

11 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი 12-13-14

11 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 15-16-17

11 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 18-19

11 კლასის სახემძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 20-21

11 კლასის სახემძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 22-23

11 კლასის სახემძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 24-25

11 კლასის სახემძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 26-27

11 კლასის სახემძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 72-73

12კლასის სახელმძღვანელო: ბრძოლების განმარტება

12 კლასის სახელმძღვანელო: ისტორია, XII კლასი, I თავი, 1.2

12 კლასის სახელმძღვანელო: ნაპოლეონი 1-2

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი 1-2 (ახალი 1)

12 კლასის სახელმძღვანელო:ტესტი ისტორიაში 1-2

12 კლასის სახელმძღვანელო: testi_istoria_XII_1_5_2012

12 კლასის სახელმძღვანელო: testi_istoria_XII_1_5_2012_

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტები 1-5 (ახალი)

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 1-5 (ახალი 1)

12  კლასის სახელმძღვანელო : ტესტები 1-7 (ახალი)

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 1-7 (1)

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 6-9

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში. 1-21

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 1-21

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი 1-10

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 1-9

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 1-7 (1)

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი 1-7 (ღია კითხვები და სურათები)

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 1-7 (2)

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 1-7 (ახალი 1)

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 1-9 (2)

12 კლასის სახელმძღვანელო: XII-კლ.-44-52

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი 54-55

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი 38-41

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი 37

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი 36

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 33-34 30-30-30

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 30, 31, 32 30-31 30

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 29

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისრორიაში 27-28

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 26

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 24-25

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში. I მსოფლიო ომი (18, 19, 20)

12 კლასის სახელმძღვანელო: მონიტორინგის ტესტი ისტორიაში XII_1_15

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 11-12

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 13-14 (1)

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 13-14

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 15

12 კლასის სახელმძღვანელო: ტესტი ისტორიაში 43-44