შეთანხმება მიღწეულია! 

ჩვენს სასწავლო ცენტრს მიეცა ოფიციალური უფლება გამოიყენოს ვაშინგტონის ერთ–ერთი უძლიერესი სასწავლო ცენტრის თანამედროვე და ინოვაციური ინგლისური ენის სწავლების უახლოესი მეთოდი! www.washingtonenglish.org