“წერის სახელოსნო”

“New  Way” გთავაზობთ ახალ სასწავლო კურსს მოზარდებისათვის!

“წერის სახელოსნო” – ეს არის პროექტი, რომელიც თქვენს პატარებს მსჯელობას, ფიქრს, ანალიზს, ნაფიქრის ფურცელზე გადმოტანას შეაყვარებს.   9 -15 წლის მოზარდები ისწავლიან, როგორ დაწერონ დეტექტივი, ნოველა, მოთხრობა, ლექსი, დღიური, ჩანახატი, სხვა ტექსტის ანალიზი…

გახსოვდეთ, წერა ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა თვითრეალიზებისათვის!

წლის ბოლოს ჩავატარებთ ღია გაკვეთილს და დავბეჭდავთ მათი ნაშრომების კრებულს…

მეცადინეობა ყოველ კვირა დღეს, 2 საათის ხანგრძლივობით –  ფასი 30 ლარი.