რუსული ენა

მარიკა ხარჩილავა
 განათლება:
 • სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი– ფაკულტეტი/მასწავლებლის განათლება– რუსული ენა ლიტერატურა ( 2009-2013წწ)
 • საგნის გამოცდა2016წ/მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურება/ რუსული ენა
   პედაგოგის მიღწევები:
Сертификат обуспешном окончании образовательного курса:
1. Граждоноведение
2. Медияработа с информацией
3.Экология и здоровый образ жизни
4.Жизненныенавыки (13 февраля-16июня 2006г).
 •  06.02-2019/სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი- სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების შესავალი კურსი- სწავლისა და განვითარების თეორიები
 •  06.02-2020/სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი- ბავშვის განვითარება და განვითარების დარღვევები
 •  26 .02-2020/სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი- ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
 •  10.03.2020/სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი- სწავლების სტრატეგიები, საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვა და სასწავლო მასალის ადაპტაცია
 •  25.10-2020/სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი- რთული ქცევის მართვა
 •  10. 06 .2021/World VisionGEORGIA , თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი- და სწავლის უნარები და მასთან გამკლავების გზები
 •  საქველმოქმედო ფონდი/საქართველოს კარიტასი მწვავე ქცევითი სირთულით გამოწვეული კრიზისული სიტუაციის მართვა სკოლის გარემოში.
 •  20.10.2018 “ენისა და მეტყველების თერაპიის პრაკტიკული კურსი”
  სამუშაო გამოცდილება:
 • თბილისის #200 საჯარო სკოლა –მასწავლებელი 2018–დან დღემდე
 • სასწავლო ცენტრ English Academy– რუსული ენისა და ლიტერატურის მოქმედი პედაგოგი (დღემდე).