გახდი სტიპედიანტი

ჩვენს სასწავლო ცენტრში თქვენივე ცოდნით შეგიძლიათ მოიპოვოთ სწავლის დაფინანსება 🗞️ და გახდეთ ლიდერი ?

როგორ მოვიპოვოთ ლიდერის სტატუსი? 👩‍🎓👨‍🎓

📖📖📖  სასწავლო ცენტრში ყოველთვიურად ტარდება წინასწარ შემუშავებული და დონის შესაბამისად შედგენილი ტესტური დავალებები 📝📝📝📝📝 მოსწავლე, რომელიც ტესტურ სავარჯიშოებში მიიღებს უმაღლეს შედეგს 💯 სწორედ მას ეძლება შესაძლებლობა მოიპოვოს დაფინანსება იმავე საგნებში, რომლებშიც დაფიქსირდება უმაღლესი შედეგი.👨‍⚖️👩‍⚖️

თოთოეულ მოსწავლეს ეძლევა შესაძლებლობა გახდეს, როგორც თვის ლიდერი, ასევე წლის ლიდერი და მოიპოვოს, როგორც ერთ თვიანი, ასევე ერთ წლიანი დაფინანსება.👨‍🎓👩‍🎓

🗞️📝 გახდი ლიდერი!️

შენი წარმატება იწყება აქ!