ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2020 AUDIO

  1. ინგლისური – მოსმენის დავალება -1 – ვარიანტი
  2. ინგლისური – მოსმენის დავალება -2 – ვარიანტი
  3. ინგლისური – მოსმენის დავალება -3 – ვარიანტი
  4. ინგლისური – მოსმენის დავალება -4 – ვარიანტი
  5. ინგლისური – მოსმენის დავალება -5 – ვარიანტი
  6. ინგლისური – მოსმენის დავალება -6 – ვარიანტი