ერთიან ეროვნულ გამოცდები ტესტები 2020 PDF

  1. ინგლისური-1-ვარიანტი
  2. ინგლისური-2-ვარიანტი
  3. ინგლისური-3-ვარიანტი
  4. ინგლისური-4-ვარიანტი
  5. ინგლისური-5-ვარიანტი
  6. ინგლისური-6-ვარიანტი