ესაუბრე მსოფლიოს

სასწავლო ცენტრი ,,NEW WAY” გთავაზობთ სახალისო ინგლისური ენის სასწავლო ინოვაციურ პროგრამას ,,ესაუბრე მსოფლიოს” !

✅  პროექტი სახალისო მიდგომებითა და საინტერესო მეთოდებით ბავშვებს და მოზარდებს საშუალებას აძლევს არა მხოლოდ გაიუმჯობესონ ინგლისურის ცოდნა და დახვეწონ გრამატიკა და გაიმდიდრონ ლექსიკა, არამედ ზოგადად განავითარონ მეტყველების, მოსმენის, კითხვის და წერის უნარები, რაც საბოლოო ჯამში მოზარდების კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს განავითარებს, რაც მათი შემდგომი წარმატების გარანტიაა.

✅ გაკვეთილზე შექმნილი იქნება სასიამოვნო და საინტერესო გარემო ენობრივი თამაშებით, ჯგუფური აქტივობებით და მრავალფეროვანი აუდიო და ვიდეო მასალებით, რაც დაეხმარებათ მათ გამოიმუშავონ აუცილებელი უნარ-ჩვევები სრულფასოვანი კომუნიკაციისთვის.

✅ ბავშვებისა და მოზარდების ასაკობრივი კატეგორია დაიყოფა 2 ნაწილად:‍

✅ 5–დან 7 წლის ჩათვლით
✅ 8 –დან 10 წლის ჩათვლით

✅ მეცადინეობა ჩატარდება ყოველ კვირა დღეს, 2 საათის ხანგრძლივობით, ღირებულება შეადგენს 60 ლარს.