ინგლისური ენა

 

ინგლისური ენა – მაკა კვატანია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -მთარგმნელ– რეფერენტი და მასწავლებლის კვალიფიკაცია ბაკალავრი (2000-2004წწ)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – მთარგმნელ– რეფერენტი და მასწავლებლის კვალიფიკაცია მაგისტრი (2004-2006წწ)

პედაგოგის მიღწევები:

შემოქმედ პედაგოგთა კონკურსის გამარჯვებული – ,, სწავლებაში ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება”

შემოქმედ პედაგოგთა კონკურსის გამარჯვებული – ,,მეთოდური უზრუნველყოფა”

პედაგოგთა კონკურსის გამარჯვებული – ,, ნოვატორი”

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი , ეროვნულ კონფერენციაში – ,, საუკეთესო მომხსენებელი”

,,H. WILSON” – TREANING PROGRAM FOR AUTHORITY

TEFL INSITUTE – ,,TEFF PROFESSIONAL CERTIFICATE”

,,LHJUN ”- ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGE

,, NORWOOD ENGLISH” – TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

,,MACMILLAN EDUCATION ” – ATTENDED THE 2013 MACMILLAN EDUCATION SUMMER TRAINIG

სამუშაო გამოცდილება:

თარჯიმანთა ბიურო – მთარგმნელი (2006-2007წწ)

სასწავლო ცენტრი ,, MG” – ინგლისური ენის მასწავლებელი (2006-2008წწ)

ა/ო ,, ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი”

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო _ 2008-2010 წლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამსწორებელი – ინგლისურ ენაში

სესსუ საქართველოს ეკონომიკის და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი – ლექტორი (2010- 2016წწ)

სასწავლო ცენტრი ,,ახალი გზის” დამფუძნებელი და დირექტორი.