მათემატიკა

 

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან კვინიკაძე – დაბადებული 1968 წლის 29 აპრილს.

განათლება: 1985-1990 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაგისტრი. მექანიკა–მათემატიკის ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: კერძო პერეტიტორი–მათემატიკასა და ზოგად უნარებში. ამზადებს სკოლის მოსწავლეებს, აბიტურიენტებს, სტუდენტებს და მაგისტრანტებს. ასევე პედაგოგებს საგან მათემატიკის სასერთიფიკატო გამოცდისთვის.

2012 წლიდან სასერთიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე მიენიჭა მათემატიკის მასწავლებლის უფლება.

2014 წლიდან მინიჭებული აქვს უფროსი მასწავლებლის სტატუსი.