მეტყველების თერაპია

✅ ბავშვების განვითარების გზაზე სწორად მეტყველების ჩამოყალიბება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს. პატარებს ბგერათწარმოთქმისას სხვადასხვა პრობლემა ადრეული ასაკიდან უჩნდებათ.

✅ „New Way“ გთავაზობთ მეტყველების სახალისო პროგრამას 5-დან 7 წლამდე და 8-დან 10 წლამდე ბავშვებისათვის.

👉 პროგრამა ითვალისწინებს:

✅ ბგერის არტიკულაციის გაცნობიერებას;

✅ ფონემატური სმენის განვითარებას;

✅ სამეტყველო ორგანოების ვარჯიშს;

✅ არტიკულაციას უხმოდ;

✅ არტიკულაციას ხმით (ჩურჩულით, ხმამაღლა);

✅ ბგერის წარმოთქმას ღია და დახურულ მარცვლებში, სიტყვებსა და ფრაზებში;

✅ მიღებული ბგერის განმტკიცებას უცხო ტექსტის ხმამაღლა კითხვით;

ბგერის განმტკიცებას – მეტყველებაში (რისთვისაც გამოვიყენებთ ენის გასატეხებს, ანდაზებისა და ტექსტუალურ-ვიზუალურ მასალებს).

✅ მეცადინეობები ჩატარდება ყოველ კვირა დღეს, 2 საათის ხანგრძლივობით, ღირებულება 60 ლარი.