რუსული ენა

 

მარიკა ხარჩილავა

განათლება: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი– ფაკულტეტი/მასწავლებლის განათლება– რუსული ენა ლიტერატურა ( 2009-2013წწ)
საგნის გამოცდა 2016წ/მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურება/რუსული ენა
პედაგოგის მიღწევები:
    Сертификат обуспешном окончании образовательного курса:
1. Граждоноведение
2. Медияработа с информацией
3.Экология и здоровый образ жизни
4.Жизненныенавыки (13 февраля-16 июня 2006 г).
Certificate courses of computer program Microsoft Word and Microsoft
Excell(16/05/05)
Сertificate of Achievement : Tolerance,HumanRights,Democracy,Civic
Participation,and Gender Equality (18-27July,2006).
02 – 06.02-2019/სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი-სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების შესავალი კურსი-სწავლისა და განვითარების თეორიები
02 – 06.02-2020/სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი- ბავშვის განვითარება და განვითარების დარღვევები
22- 26 .02-2020/სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი- ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
06-10.03.2020/სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი- სწავლების სტრატეგიები, საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვა და სასწავლო მასალის ადაპტაცია
21.09- 25.10-2020/სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი- რთული ქცევის მართვა
09 – 10. 06 .2021/World VisionGEORGIA , თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი- დასწავლის უნარები და მასთან გამკლავების გზები
საქველმოქმედო ფონდი/საქართველოს კარიტასი მწვავე ქცევითი სირთულით გამოწვეული კრიზისული სიტუაციის მართვა სკოლის გარემოში.
14.09.2018-20.10.2018 “ენისა და მეტყველების თერაპიის პრაკტიკული კურსი”
სამუშაო გამოცდილება:
თბილისის #200 საჯარო სკოლა –მასწავლებელი 2018–დან დღემდე
სასწავლო ცენტრ English Academy– რუსული ენისა და ლიტერატურის მოქმედი პედაგოგი (დღემდე).