სასწავლო საგნები

                                                         ყველა საგანი ერთ სივრცეში 

 

 • ქართული ენა ლიტერატურა
 • ისტორია
 • მათემატიკა
 • ზოგადი უნარები
 • ფიზიკა
 • ქიმია
 • ბიოლოგია
 • გეოგრაფია
 • ინგლისური ენა
 • გერმანული ენა
 • რუსული ენა

ჯგუფური მეცადინეობის პირობები:

ღირებულება: 60 ლარი; აბიტურიენტები- 80 ლარი

მოსწავლეების რაოდენობა: 4 მოსწავლე ჯგუფში

მეცადინეობის დღეები: კვირაში 2 დღე

მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1 სთ და 30 წთ.

______________________________________________________________________________

ინდივიდუალური მეცადინეობის პირობები:

ღირებულება: 120 ლარი; აბიტურიენტები- 140 ლარი

მოსწავლეების რაოდენობა: 1 მოსწავლე

მეცადინეობის დღეები: კვირაში 2 დღე

მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1 სთ და 30 წთ

 

 

სასწავლო ცენტრი დაკომპლექტებულია სერტიფიცირებული, გამოცდილი და შედეგებზე ორიენტირებული პედაგოგებით.