ისტორია

გიორგი ახალკაციშვილი – დაბადებული

განათლება:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თურქოლოგია (აღმოსავლეთმცოდნეობა/ისტორია).

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 2019 წლიდან – ისტორიის პედაგოგი ცენტრ – “NEW WAY”-ში (,,ახალი გზა”).
 • 2019 წლიდან – თსუ-ის აღმოსავლეთმცოდნეობის შემეცნებითი ჟურნალის – ,,აღმოსავლეთის” რედაქტორი.
 • 2020 წლიდან – ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაციის (,,იმსა”) წევრი.

 

პედაგოგის  წიგნი

 • ,,ბიოგრაფიები ოსმალეთის სულთნებისა და სტამბოლის შესახებ (1453-1700)”. თბილისი, გამომცემლობა ,,პოლიგრაფი”. 2020 წ.

 

ტრენინგები , სერტიფიკატები:

2.03.19 საგარეჯოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში, მოსწავლეთა 73-ე სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენციაზე მიწვეული სტუმარი და ისტორიის დარგში კომისიის წევრი.

8.02.19 – 14.02.19 – ვორქშოფი : Islam and contemporary challenges (Batumi).

14-15 /06/ 19 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სტუდენტთა XI საერთაშორისო კონფერენცია. თემა : “იან ლუიკენის გრავიურა ტუმან ბეის სიკვდილით დასჯის შესახებ”. ხელმძღვანელი : ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოც.პროფესორი, ნანი გელოვანი.

20 /12/ 19 – ივსნე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სტუდენტთა მეორე საფაკულტეტო კონფერენცია. მოხსენებე – “ქალი სულთნების დიპლომატია ოსმალეთის იმპერიაში (XVI-XVII სს.)”.

20 /12/ 19 – თავისუფალი უნივერსიტეტი. თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა. „დასავლეთი დასავლეთია, აღმოსავლეთი კი აღმოსავლეთი“. მოხსენება : “ანტიოსამალური საზღვაო ჯვაროსნული ლაშქრობა – პრევეზის ბრძოლა (1538)”.

საჯარო  ლექციები:

31.03.2017 წ – ,, ოსმალეთის იმპერია XIII-XX ს.ს’’

07.04.2017წ -,, მარტყოფის ბრძოლა’’

12.03.2018 წ – საჯარო ლექცია  – ,, ოსმალეთის იმპერია და ქალთა სულთანატი ოსმალეთის იმპერიაში’’.

21.03.2018 წ – ,,საუბრები ოსმალეთის იმპერიაზე’’. კონფერენციის  ხელმძღვანელი.

24.01.2019 წ – ,,დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე’’.

21.09.2019წ – საჯარო ლექცია –  ,,ახლო აღმოსავლეთი XVI-XVII საუკუნეებში’’.

 

მის  მიერ ვებგვერდზე  ( https://worldhistory188.wordpress.com/ )  გამოქვეყნებული  სტატიები (N – 1-15):

 

 1. 1604-1635 წლებში ჩუხურ-საადის საბეგლარბეგოში ამირგუნე ხანის სამფლობელო.
 2. 1813 წლის გულისტანის ზავი და XIX საუკუნის სამხრეთ საქართველოში რუსეთის პოლიტიკა.
 3. XIII საუკუნეში მამლუქების დაპირისპირება ჯვაროსნებთან.
 4. ლუარსაბ I-ის პოლიტიკა ოსმალეთისა და ირანის წინააღმდეგ.
 5. მამლუქთა ეგვიპტე – არაბულ-მაჰმადიანური კულტურა XIII-XIV საუკუნეებში.
 6. ოსმალობა საქართველოში XV-XIX საუკუნეებში.
 7. საბჭოთა კავშირის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა.
 8. საქართველო-თურქეთის ურთიერთობის ისტორიიდან.
 9. ოსმალეთის იმპერიაში ჰასეკის ინსტიტუტი.
 10. ჩერქეზი მამლუქები ეგვიპტეში.
 11. ჰარემი და ქალთა სულთანატის დასაწყისი / ჰასექი ჰიურემ სულთნი /
 12. თურქ-სელჩუკები და რუმის (იკონიის) სასულტნო
 13. ფრიდრიხ I ჰოჰენშტაუფენი და III ჯვაროსნული ლაშქრობა
 14. ორი ოსმალური ფირმანი საფრანგეთ-ოსმალეთის კავშირიდან (“ფრანგული შროშანისა და ოსმალური ნახევარმთვარის კავშირი”).
 15. ქოსე-დაღის ბრძოლა (1243).
 16. ვალიდე-ი მუაზზამა მაჰფეიქერ ქოსემ სულთანი (1623-1651 წწ.) “ოსმალეთში ქალთა სასულთნოს დიდების მწვერვალი”. სტუდენტური სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი ,,ა ღ მ ო ს ა ვ ლ ე თ ი”. გვ. 19-26. 2020 წ.