ფიზიკა

ქეთი ჯანიბეგაშვილი – დაბადებული 1967 წლის 12 დეკემბერს.

განათლება: 1986-1991 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეციალობით ლითონების ფიზიკა, მინიჭებული აქვს ინჟინერ-ფიზიკოსის, მეტალურგის კვალიფიკაცია. ხარისხი-მაგისტრი.

სამუშაო გამოცდილება: 1988-1988 წწ. სიღნაღის რაიონის სოფ:ხორნაბუჯის სკოლა-ფიზიკის მასწავლებელი.

1990-1994 წწ. სიღნაღის რაიონის სოფ: ძველი ანაგის სკოლა-ფიზიკის მასწავლებელი.

1995-2006 წწ. სიღნაღის რაიონის სოფ: ძველი ანაგის სკოლა-სამეურნეო ნაწილის გამგე.

2007-2009 წწ. სიღნაღის რაიონის სოფ: ძველი ანაგის სკოლა- კომპიუტერის საოფისე პროგრამების მასწავლებელი.

2009-2017 წწ. თბილისი სასწავლო ცენტრი SVS –კომპიუტერის საოფისე პროგრამების მასწავლებელი.

2015-2016 წწ. თბილისი კერძო სკოლა “ლამპარი”– ფიზიკის მასწავლებელი.

2016-2017 წწ. თბილისი საზოგადოებრივი კოლეჯი “კავკასიონი”– კომპიუტერის საოფისე პროგრამების მასწავლებელი.

ტრეინინგები და გამოსაშვები გამოცდების პროგრამები: კინემატიკა, ნიუტონის კანონები და ბუნების ძალები, მუდმივობის კანონები მექანიკაში, სტატიკა, ჰიდრო და აეროსტატიკა, მექანიკური რხევები და ტალღები, გეომეტრიული ოპტიკა, სითბური მოვლენები, ელექტრული მოვლენები.

2014 წლიდან სასერთიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე მიენიჭა ფიზიკის მასწავლებლის უფლება.