ისტორია

გიორგი ახალკაციშვილი

 

განათლება:
 •  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.
 • სპეციალობა — იტორიკოსი / აღმოსავლეთმცოდნე, ისტორიის მასწავლებელი.
 სამუშაო გამოცდილება:
 2019 წლიდან – ისტორიის პედაგოგი ცენტრ – “NEW WAY”-ში (,,ახალი გზა”).
 2019 წლიდან – თსუ-ის აღმოსავლეთმცოდნეობის შემეცნებითი ჟურნალის – ,,აღმოსავლეთის” რედაქტორი.
 2020 წლიდან – ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაციის (,,იმსა”) წევრი.
 2020 წელი განათლების სამინისტროსა და ტელესკოლის პროექტი 2020 აბიტურიენტებისთვის • ისტორიის ვებინარების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი.
აბიტურიენტების ჯგუფ — ,,ისტორიის პლატფორმა აბიტურიენტებისთვის”- ერთ-ერთი ადმინი და სპიკერი.
პედაგოგის წიგნი / მონოგრაფია :
,,ბიოგრაფიები ოსმალეთის სულთნებისა და სტამბოლის შესახებ (1453-1700)”. თბილისი, გამომცემლობა ,,პოლიგრაფი” 2020 წ.
გამოსაცემად ამზადებს სქელტანიან სავარჯიშოების კრებულს ისტორიაში, მოსწვალეებისა და მასწავლებლებისთბის. ასევე კიდევ ერთ მონოგრაფიას — ,,საქართველო და მახლობელი აღმოსავლეთის ისლამური ქვეყნები XV-XVI სს.”
 არის 35-მდე სამეცნიერო და სამკითხველო სტატიის ავტორი.
ტრენინგები, კონფერენციები.
 •  2.03.19 საგარეჯოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში, მოსწავლეთა 73-ე სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენციაზე მიწვეული სტუმარი და კომისიის წევრი ისტორიის დარგში.
 •  8.02.19 – 14.02.19 – ვორქშოფი : Islam and contemporary challenges (Batumi).
 •  14-15 /06/ 19 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სტუდენტთა XI საერთაშორისო კონფერენცია. თემა : “იან ლუიკენის გრავიურა ტუმან ბეის სიკვდილით დასჯის შესახებ”. ხელმძღვანელი : ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოც.პროფესორი, ნანი გელოვანი.
 •  20 /12/ 19 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სტუდენტთა მეორე საფაკულტეტო კონფერენცია. მოხსენებე – “ქალი სულთნების დიპლომატია ოსმალეთის იმპერიაში (XVI-XVII სს.)”.
 •  20 /12/ 19 – თავისუფალი უნივერსიტეტი. თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა. „დასავლეთი დასავლეთია, აღმოსავლეთი კი აღმოსავლეთი“. მოხსენება : “ანტიოსამალური საზღვაო ჯვაროსნული ლაშქრობა – პრევეზის ბრძოლა (1538)”.
 •  05/07/2021 — სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი. კონფერენცია ,,საქართველო და კათოლიკური სამყარო”. მოხსენების თემა — ,,საქართველო ანტიოსმალურ კოალიციებში (XV ს.). საკითხის ახლებური გააზრება”
 •  26/04/2021 — საბაუნის და თსუს ერთობლივი I ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია «რელიგია და პოლიტიკა». მოხსენების თემა — ,,იესოს საზოგადოება (იეზუიტები) XVII საუკუნის ოსმალეთის იმპერიაში”.
 •   07/06/2021 ახალი უმაღლესი სასწავლებელი — ნიუუნის მხარდაჭერით სტუდენტთა ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია. გაიმართა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ახალი უმაღლესი სასწავლებელი — ნიუუნის ერთობლივი სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია — ,,თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევები და საფრთხეები“. მოხსენების თემა : ,,ტერორისმის იდეოლოგია” (თანამომხსენებელი მარიტა ხარშილაძე).
 •  13/07/2021 — ,, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული III საუნივერსიტეტო კონფერენცია. ,, თეოლოგია, რელიგიის ისტორია და რელიგიის კვლევები. მოხსენების თემა ,,ჯემ სულთნის ბრძოლა ტახტისთვის და პაპი ალექსანდრე VI ბორჯა”.
 საჯარო ლექციები:
 •  31.03.2017 წ – ,, ოსმალეთის იმპერია XIII-XX ს.ს’’
 •  07.04.2017წ -,, მარტყოფის ბრძოლა’’
 •  12.03.2018 წ – საჯარო ლექცია – ,, ოსმალეთის იმპერია და ქალთა სულთანატი ოსმალეთის იმპერიაში’’.
 •  21.03.2018 წ – ,,საუბრები ოსმალეთის იმპერიაზე’’. კონფერენციის ხელმძღვანელი.
 •  24.01.2019 წ – ,,დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე’’.
 •  21.09.2019წ – ,,ახლო აღმოსავლეთი XVI-XVII საუკუნეებში’’.
 •  07.02.2021 — ,,ქართველი ხალხის ბრძოლა ირან-ოსმალეთის წინააღმდეგ XVI საუკუნეში”.
 •  25.02.2021 — 108-ე საჯარო სკოლა. ,,ჯვაროსნები და სასულიერო-რაინდული ორდენები”;
 •  15.04.2021 — ,,საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაცია”.
 •  23.05.2021 — ,,ოსმალეთის მიერ ვენის დაპყრობის მცდელობა — 1529-1683 წწ.”
 •  29.05.2021 — ,,საქართველოს მუსლიმ სახელმწიფოებთან ურთიერთობის ისტორიის პერიოდიზაცია — VIII-XVIII სს.”
 •  08.08.2021 — ,,ახლო აღმოსავლეთის ისლამური ქვეყნების ექსპანსიები ამიერკავკასიაში XVI-XVII სს.
    სწავლა მიმდინარეობს თანამედროვე მეთოდებისა და ინდივიდუალური მიდგომების გამოყენებით.
პერიოდულად ტარდება შუალედური ტესტური გამოცდები, რომელიც ეფუძნება ეროვნული გამოცდების ტესტებს, რაც სტუდენტობის მყარი გარანტიაა.