ინგლისური ენა

მაკა კვატანია
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი _ მთარგმნელ– რეფერენტი და მასწავლებლის კვალიფიკაცია ბაკალავრი (2000-2004წწ)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი _ მთარგმნელ– რეფერენტი და მასწავლებლის კვალიფიკაცია მაგისტრი (2004-2006წწ)
პედაგოგის მიღწევები:
 • შემოქმედ პედაგოგთა კონკურსის გამარჯვებული — ,, სწავლებაში ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება»
 • შემოქმედ პედაგოგთა კონკურსის გამარჯვებული – ,,მეთოდური უზრუნველყოფა»
 • პედაგოგთა კონკურსის გამარჯვებული – ,, ნოვატორი»
 • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი , ეროვნულ კონფერენციაში – ,, საუკეთესო მომხსენებელი»
 • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი , ეროვნულ კონფერენციაში –ლიდერობის ხელოვნება
 • კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ აპრობირებული კვალიფიკაცია- (CELTA)
 • ,,H. WILSON» — TREANING PROGRAM FOR AUTHORITY
 • TEFL INSITUTE — ,,TEFF PROFESSIONAL CERTIFICATE»
 • ,,LHJUN »- ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGE
 • ,, NORWOOD ENGLISH» — TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
 • ,,MACMILLAN EDUCATION » — ATTENDED THE 2013 MACMILLAN EDUCATION SUMMER TRAINING
 • ,,MACMILLAN EDUCATION » — ATTENDED THE 2014 MACMILLAN EDUCATION SUMMER TRAINING
სამუშაო გამოცდილება:
 • თარჯიმანთა ბიურო – მთარგმნელი (2006-2007წწ)
 • სასწავლო ცენტრი ,, MG» — ინგლისური ენის მასწავლებელი (2006-2008წწ)
 • საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო _ მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო მონიტორინგის ხელმძღვანელი
 • საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო _ 2014 წლიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამსწორებელი – ინგლისურ ენაში
 • სესსუ საქართველოს ეკონომიკის და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი – ლექტორი (2010-2016წწ)
 • 2006 წლიდან დღემდე რეპეტიტორი.
 • 2017 წლიდან სასწავლო ცენტრი ,,ახალი გზის» დამფუძნებელი და დირექტორი.