ინგლისური ენა

მაკა კვატანია
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი — მთარგმნელ — რეფერენტი და მასწავლებლის კვალიფიკაცია ბაკალავრი (2000-2004წწ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი — მთარგმნელ — რეფერენტი და მასწავლებლის კვალიფიკაცია მაგისტრი (2004-2006წწ) 

  პედაგოგის მიღწევები:

  • შემოქმედ პედაგოგთა კონკურსის გამარჯვებული — ,, სწავლებაში ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება»
  • შემოქმედ პედაგოგთა კონკურსის გამარჯვებული – ,,მეთოდური უზრუნველყოფა»
  • პედაგოგთა კონკურსის გამარჯვებული – ,, ნოვატორი»
  • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი , ეროვნულ კონფერენციაში – ,, საუკეთესო მომხსენებელი»
  • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი , ეროვნულ კონფერენციაში –ლიდერობის ხელოვნება
  • კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ აპრობირებული კვალიფიკაცია- (CELTA)
  • ,,H. WILSON» — TREANING PROGRAM FOR AUTHORITY
  • TEFL INSITUTE — ,,TEFF PROFESSIONAL CERTIFICATE»
  • ,,LHJUN »- ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGE
  • ,, NORWOOD ENGLISH» — TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
  • ,,MACMILLAN EDUCATION » — ATTENDED THE 2013 MACMILLAN EDUCATION SUMMER TRAINING
  • ,,MACMILLAN EDUCATION » — ATTENDED THE 2014 MACMILLAN EDUCATION SUMMER TRAINING

  სამუშაო გამოცდილება:

  • თარჯიმანთა ბიურო – მთარგმნელი (2006-2007წწ)
  • სასწავლო ცენტრი ,, MG» — ინგლისური ენის მასწავლებელი (2006-2008წწ)
  • საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო — მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო მონიტორინგის ხელმძღვანელი
  • საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო — 2014 წლიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების შემსწორებელი – ინგლისურ ენაში
  • სესსუ საქართველოს ეკონომიკის და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი – ლექტორი (2010-2016წწ)
  • 2006 წლიდან რეპეტიტორი.
  • 2017 წლიდან სასწავლო ცენტრი ,,ახალი გზის» დაფუძნებელი და დირექტორი.

   

  მოსწავლე- აბიტურიენტები გაივლიან პედაგოგის მიერ შემუშავებულ პროგრამას და მის მიერ გამოცემულ წიგნებსა და გრამატიკულ კრებულს.