პროექტის ღირებულება

სასწავლო ცენტრის მიერ შეთავაზებული საგნებისა და პროექტების ღირებულება:

 

საგნები:

 • ქართული ენა-ლიტერატურა
 • ისტორია
 • მათემატიკა
 • ინგლისური ენა
 • რუსული ენა
 • ფიზიკა
 • ქიმია

 

ჯგუფური მეცადინეობის პირობები:

 

 • I კლასიდან Vკლასის ჩათვლით —60 ლარი
 • VI კლასიდან X კლასის ჩათვლით —80 ლარი
 • XI კლასი — 100 ლარი
 • XII კლასი —120 ლარი

მოსწავლეების რაოდენობა: 4/6 მოსწავლე ჯგუფში

მეცადინეობის დღეები: კვირაში 2 დღე

მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1 სთ/ 1სთ და 30 წთ.

 

 

ინდივიდუალური მეცადინეობის პირობები:

 • I კლასიდან Vკლასის ჩათვლით —120 ლარი
 • VI კლასიდან X კლასის ჩათვლით —140 ლარი
 • XI XII კლასი —160 ლარი

 

 

 

-20% თანადაფინასება მოქმედებს თუ მოსწავლე არის:

 

 • სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე
 • დევნილის სტატუსის მქონე მოსწავლე
 • მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი
 • დედით ან მამით ობოლი
 • ემიგრაციაში მყოფი მშობლის შვილი
 • ომის ვეტერანის ოჯახის წევრი

 

სტატუსის გარეშე მყოფი ნებისმიერი მოსწავლე, რომელიც აირჩევს  2 (ორ)საგანს, მესამე საგნზე  იმოქმედებს —20% იანი ფასდაკლება.

 

ნებისმიერი შემოქმედებითი პროექტი ყველა ასაკობრივი კატეგორიისთვის კვირაში ერთი დღე — 60 ლარი.

 

რეგისტრაცია: ჩვენი ვებ–გვერდიდან  www.new-way.ge

ჩვენი მისამართია: M ვარკეთილი , ჯავახეთის ქ. #35

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 032 215 15 43

 

სასწავლო ცენტრი დაკომპლექტებულია სერტიფიცირებული, გამოცდილი და შედეგებზე ორიენტირებული პედაგოგებით, მათი სრული დოსიე ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებ-გვერდზე, კატეგორია <პედაგოგები>