პროექტი ,, ინტელექტუალური სივრცე’’

პროექტის ფარგლებში მოზარდებს ეძლევათ უნიკალური შეთავაზება იმისა, თუ როგორ მართონ საკუთარი თავი, აიმაღლონ ინტელექტი და ერუდიცია.

,,ინტელექტუალური სივრცე» მიზნად ისახავს მრავალფეროვან სფეროებზე ინფორმაციის მიღებას, როგორიცაა რელიგია, ხელოვნება, ლიტერატურა, მწერლები და მწერლობა, მხატვრები და მხატვრობა, მეცნიერები და მეცნიერება, ფილოსოფია, მითოლოგია, სპორტი, მედიცინა და ა.შ.

შემუშავებული გვაქვს ისეთი ზოგადი საკითხების ჩამონათვალი, რომელიც საინტერესო ფორმით იქნება მიწოდებული და გადმოცემული თითოეული მსმენელისთვის.

იმისთვის რომ, მოზარდებმა განივითარონ ცხოვრების ფილოსოფია, ყოველდღიური გეგმების, მიზნების, საკუთარი ფიქრებისა და ემოციების მართვაა საჭირო.

ცხოვრებაში წარმატების სასურველი დონოს მისაღწევად უმნიშვნელოვანესია ადამიანური ინტელექტი და თვითშეგნება, რაც თვით– რეალიზების, მენტალური, ფიზიკური, ემოციური და სოცილაური სფეროების განვითარებითა და მართვით არის შესაძლებელი.

ჩვენი პროექტის ავტორი, მენტორი, პედაგოგი და ,,ქოუჩი’’ მაკა კვატანია იზრუნებს მოზარდების პიროვნულ  განვითარებაზე, თვითშეფასებისა და ფასეულობების განსაზღვრაზე, რაც მათი პიროვნულ ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს.

თქვენს შვილებს გაუჩნდებათ განსაკუთრებული მიზნები, გეგმები, მტკიცე და ძლიერი ურთიერთობები საკუთარი ფიქრების, სიამოვნების მიღების, გართობისა და კომპლექსების მართვის უნარები.

ერთად ვიზრუნოთ მომავალი თაობის პიროვნული ღირსების ჩამოყალიბებაში!

შეხვედრები გაიმართება კვირაში ერთი დღე,  შეხვედრების ხანგრძლივობა 2 საათი იქნება, თვეში ჩაინიშნება 4 შეხვედრა, ღირებულება კი მხოლოდ 60 ლარს შეადგენს.